Wat is sportoefentherapie?

De sportoefentherapeut is een adviseur, begeleider en behandelaar op het gebied van sport en beweging. Sportoefentherapeuten bieden begeleidingstrajecten op maat aan voor zowel de beginnende sporter, de recreant en de topsporter. Het verbeteren van houding en beweging van de sporter staat tijdens de behandeling centraal. De sportoefentherapeut leert de sporter om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn fysieke mogelijkheden. De sporter krijgt inzicht in de wijze waarop hij zijn eigen fysieke mogelijkheden kan benutten om zo zijn houding en bewegen te ontwikkelen, te verbeteren en/of te herstellen.


Voor wie is de sportoefentherapeut bedoeld?

Voor alle sporters die incidenteel, langdurig of chronische klachten hebben tijdens of na het sporten. Dit kunnen klachten zijn;

  • Die ontstaan zijn tijdens het sporten zoals een zeurend gevoel of een beweging die irritaties geeft tijdens het sporten.
  • Die te maken hebben met de ademhaling en ontspanning.
  • Die steeds terugkerend zijn door bijvoorbeeld een verkeerd looppatroon.

Daarnaast wordt de sportoefentherapeut ingezet voor een preventieve werking om blessures te voorkomen.

Werkwijze

Eerst zal er een intake en analyse plaats vinden door middel van foto en filmmateriaal, zodat de klacht(en) en bewegingen tijdens de sport goed geanalyseerd kunnen worden. Deze filmpjes worden na de eerste behandeling of tijdens de start van de tweede behandeling doorgesproken met de sporter. Zo kan deze zelf zien hoe de bewegingen worden uitgevoerd en waar er eventuele fouten worden gemaakt. Van daaruit wordt een behandeldoel en plan opgesteld, die besproken worden met de sporter. Met goedkeuring worden de volgende behandelingen gestart.

Het beantwoorden van de hulpvraag, de houding en beweging van de sporter staan tijdens de behandeling centraal. De behandelingen van de sportoefentherapeut worden zoveel mogelijk uitgevoerd op de locatie of in de omgeving waar de sporter zijn sport beoefent. Dit betekent dat er behandeld wordt in de sport specifieke situatie waar de klachten zich voordoen en dus de ideale plek om aan het herstel te werken. De tips en verbeterpunten kunnen dus gelijk toegepast worden in de wedstrijd of training.


Oefentherapie als preventie bij sportverenigingen

Wat kan de sportoefentherapeut betekenen voor u als sportvereniging?

Heeft u als vereniging vragen omtrent het opstellen van een goede trainingsopbouw, jaarplanning, blessurepreventieplan of stabiliteitstraining? Een greep uit de mogelijkheden van de sportoefentherapeut waarmee de verenigingen geholpen kunnen worden.

Middels een persoonlijk gesprek worden de problemen van de vereniging in kaart gebracht, waarna samen doelen, plannen en afspraken worden gemaakt om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Er zal daarna in samenspraak besloten worden hoe het product het beste vormgegeven kan worden en welke kosten daaraan verbonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld middels het opstellen van een plan of het uitvoeren van workshops of trainingen ter plaatse.

Heeft u interesse in begeleiding van de sportoefentherapeut of wilt u meer informatie? Klik dan hier.